VÅRT UPPDRAG

MARIN FORSKNING, MARIN BEVARING & MARITIMT ARV

Genom en rad forskningsprojekt och ett gediget nätverkande kopplar vi samman intressenter och sprider kunskap och förståelse om hur vår inverkan i kustområden påverkar inte bara havet och dess invånare utan även vår upplevelse av havet och det arv vi lämnar efter oss för kommande generationer.

Läs mer här

AKTIVITETER

KOMMANDE AKTIVITETER
Vill du göra något för den marina miljön?
Engagera dig i SCSC!
MAJ
MAJ
HAVSRESAN 2024
PROJEKTLEDARE - KLAS THERMAENIUS
Plats: Hanöbukten - nordöstra Skåne och Blekinge
Bas: Åhus hamn
Datum: 6-11 maj
Public dag: 10 maj kl. 13.00 - 17.00
Mellan den 6-11 maj kommer drygt 30 dykare, marinbiologer, arkeologer och övriga deltagare i Havsresan ha havsmiljö och marin kultur­historia som fokus. Vi kommer genomföra intressanta natur - och miljödyk, dokumentera det marina djurlivet, undersöka döda havsbottnar, studera olika utsläpp och utforska spåren efter Marco Polo’s grundstötning hösten 2023. Dessa dyk kommer varvas med rekognosering av redan kända, legendariska vrak och sökandet efter oidentifierade vrak på havets botten.

Vättern under ytan

NYHETER

PARTNERS

SPONSORER
STRATEGISKA PARTNERS

FRÅGOR & SVAR