SEDAN 1990
HAVSRESAN
Havsresan är ett miljöprojekt som i 30 år lockat dykare, biologer och arkeologer från hela Sverige. Syftet är att upplysa allmänheten om hur vår kust och våra hav mår.
HAVSRESAN 2024

NÄR: 6-11 maj

PLATS: Hanöbukten - nordöstra Skåne och Blekinge

BAS: Åhus hamn

PUBLIK DAG: 10 maj kl. 13.00 - 17.00

ANMÄL DITT INTRESSE REDAN IDAG

Lunds Tekniska Högskola (LTH) startade Havsresan 1990. Projektet har sedan dess skapat engagemang och pekat på viktiga kultur- och miljöfrågor i hav och kustmiljön.

Vi förväntar oss att Havsresan skall resultera i en ökad medvetenhet om den lokala miljön och marina kulturhistorien i de områden där Havsresan genomförs. Vi använder oss av media för att få uppmärksamhet inför och under aktiviteterna. Både TV och annan press brukar uppmärksamma Havsresan i nyhetssändningar och artiklar.

Lokala myndigheter, företag samt allmänheten bjuds in att vara delaktiga i projektet. Vi vill visa allmänheten och framför allt barn och de yngre generationerna havets och kustens värden. Vi vill väcka deras intresse så de blir nyfikna och vill veta mer samt få dem att vilja värna om vår kust och våra hav.

HAVSRESAN
SEDAN 1990
2023
2023
MALMÖ
HAVSRESAN 2023
2022
2022
SVERIGE
SVERIGERESAN

I år blev Havsresan en "Sverigeresa" där vi utredde och dokumenterade gamla industrisynder. Rester av en blomstrande industriepok som tyvärr satt spår under ytan. Stora mängder förorenat fiberslam och tunnor med gift ligger på botten och läcker. Vi ville informera allmänheten om dessa industriella synder, öka pressen på våra politiker och myndigheter att avsätta nödvändiga resurser för att forska och förstå problemet och hitta lösningar.


Vi besökte Örnsköldsvik, Köpmanholmen och Sundsvall i Västernorrland samt Stockholm och Jönköping. I en av fiberbankarna har man bedömt att det ligger 1 500 kg kvicksilver i en hamn där stora båtar lägger till.


Läs hela rapporten här!

2021
2021
LANDSKRONA
HAVSRESAN 2021

Som en del av Havsresan genomfördes ett projekt för att hämta spöknät från Öresund. Projektet finansierades med ett LOVA-bidrag från Länsstyrelsen i Skåne och genomfördes med professionella dykare.


Ca 500 kg spöknät (med pilar, krokar, musslor etc.) togs upp från Cementbåten och togs om hand av Fiskereturen i Sotenäs för återvinning.


Läs hela rapporten här!

2020
2020
INSTÄLLD PGA COVID 19-PANDEMIN
HAVSRESAN 2020
2019
2019
HELSINGBORG
HAVSRESAN 2019

Baserat på vad som upptäcktes och dokumenterades under Havsresan detta år i Helsingborg med omnejd, har Helsingborgs stad släppt en film om Havsresan 2019. 42 frivilliga dykare tog ledigt från sina jobb i en vecka för att visa undervattensvärlden i bild, film och text.


Se filmen här: Helsingborgs stads film om Havsresan 2019


Läs hela rapporten här!

Legacy link - http://2019.havsresan.se

2018
2018
VÄTTERN
HAVSRESAN 2018

Detta år blev Havsresan en del av ett större filmprojekt. Filmmaterial till filmen "Vättern under ytan", som senare släpptes 2020, producerades under Havsresan.


2021 fick filmen första pris i kategorin kortfilmsdokumentär på "Europeiska kortfilmsfestivalen".

2017
2017
MALMÖ
HAVSRESAN 2017Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2017.havsresan.se
2016
2016
YSTAD
HAVSRESAN 2016
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2016.havsresan.se
2015
2015
FALSTERBOKANALEN
HAVSRESAN 2015
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2015.havsresan.se
2014
2014
KRISTIANSTAD KOMMUN (ÅHUS)
HAVSRESAN 2014
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2014.havsresan.se
2013
2013
LANDSKRONA KOMMUN
HAVSRESAN 2013
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2013.havsresan.se
2012
2012
FALSTERBOKANALEN
HAVSRESAN 2012
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2012.havsresan.se
2011
2011
FALSTERBOHALVÖN
VÅRT MARINA ARV
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2011.havsresan.se
2010
2010
MALMÖ
HAVSRESAN 2010
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2010.havsresan.se
2009
2009
SIMRISHAMN
HAVSRESAN 2009

Havsresan 2009 ägde rum i Simrishamn och genomfördes i samarbete med Marint Centrum, Simrishamns kommun och deltagarna.


Läs hela rapporten här!

Legacy link - http://2009.havsresan.se

2008
2008
FALSTERBOHALVÖN
HAVSRESAN 2008
2007
2007
RUNT SKÅNE
HAVSRESAN 2005
2006
2006
RUNT SKÅNE
HAVSRESAN 2005
2005
2005
RUNT SKÅNE
HAVSRESAN 2005
Läs hela rapporten här!
Legacy link - http://2005.havsresan.se
2004
2004
FALSTERBOHALVÖN
HAVSRESAN 2004
1992
1992
BORNHOLM MED GREENPEACE
HAVSRESAN 1992
1990
1990
RUNT SKÅNE
HAVSRESAN 1990

STÖTTA VÅRT ARBETE OCH HJÄLP OSS GÖRA SKILLNAD!